Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ:

Bộ phận Chăm sóc khách hàng


Email: info@mam.com.vn

Phone : 0432 115899
Hotline: 01234 115899


Khuyến cáo:
Mọi thông tin liên hệ của quý khách được Mắm (Roll & Hotpot) được bảo mật, tuy nhiên cũng sẽ là thông tin cho chúng tôi gửi đến quí khách những chương trình mới nhất.

Hoặc nhà hàng thứ nhất trong chuỗi nhà hàng Mắm (Roll & Hotpot)

picture